Nyheter

22 mars 2023

Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology gällande den nya svenska rekonstruktionslagen

För att läsa artikeln skriven av Andreas Malmberg, Klara Larsson & Jonathan Riddersholm klicka här

21 mars 2023

Svenska Handelsfastigheter tar in en miljard från Kåpan och AP4

Wigge & Partners har assisterat Svenska Handelsfastigheter vid denna strukturtransaktion, där bolagets befintliga ägare Kåpan och Fjärde AP Fonden tillskjuter en miljard kronor för bolagets fortsatta expansion. I samband med transaktionen tar Thomas Holm, som tillsammans med Lennart Sten grundade bolaget, över som dess VD.

Läs mer
här

17 mars 2023

Wigge & Partners är återigen rankade hos Chambers and Partners Europe 2023

Chambers and Partners har publicerat 2023 års rankning av advokater och advokatbyråer i Europa och Wigge & Partners är stolta att återigen vara med.


Flera av våra jurister är även individuellt rankade i sina respektive praktikområden.

17 mars 2023

Wigge & Partners topprankat i Real Estate av Chambers Europe 2023

Chambers & Partners har släppt sin årliga ranking av advokatbyråer och jurister i Sverige och vi är glada och stolta över att Wigge & Partners nu rankas som ledande (Band 1) inom Real Estate!

Individuellt rankas Patrick Forslund (för sjuttonde året i rad!) i Band 1 och Daniel Unger i Band 4. Stort tack till alla i teamet och våra kunder som bidragit till detta!

09 mars 2023

Wigge & Partners representerar Nimbus Group i en riktad nyemission

Nimbus Group AB (publ) har idag genomfört en riktad emission av 1 937 781 nya aktier till en teckningskurs om 41,00 kronor per aktie. Nimbus Group avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen för att finansiera förvärvet av EdgeWater PowerBoats, LLC, en amerikansk tillverkare av motorbåtar, för en kontant köpeskilling om 9,5 MUSD på en kassa- och skuldfri basis.

06 mars 2023

Wigge & Partners bidrar till Legal 500’s Country Comparative Guides inom Bank & Finans

Legal 500's Country Comparative Guides är framtagna i samarbete med världens ledande jurister och ger en praktisk överblick över lagar och regler i viktiga jurisdiktioner, för specifika verksamhetsområden.

Klicka här för att ta del av guiden

17 februari 2023

PodX Group förvärvar en majoritetsandel i Filt som ett steg i deras ambition att konsolidera den internationella podcastmarknaden

Wigge & Partners har biträtt PodX Group Aktiebolag i deras förvärv av en majoritetsandel i Filt, ett svenskt podcastföretag som producerar podcasts åt, bland annat, Sveriges Radio, Podme och Storytel.

PodX Groups affärsidé bygger på att hitta de ledande podcastkreatörerna i världen och investera i både poddbolag och poddkreatörer för att tillsammans med grundarna utveckla dem till ledande podcastproducenter.

14 februari 2023

EQT genomför ytterligare utökning av en befintlig fastighetsportfölj

Wigge & Partners Bank och Finans team har varit legala rådgivare åt EQT Real Estate i samband med finansieringen av förvärvet av 2 urbana logistikfastigheter till en befintlig fastighetsportfölj vilken nu består av 61 logistikfastigheter huvudsakligen belägna i svenska universitetsstäder i mellersta och södra Sverige.

01 februari 2023

Impilo genomför tilläggsförvärv

Wigge & Partners Bank och Finans-team har varit legala rådgivare åt Impilo i samband med finansieringen av ett tilläggsförvärv av licensrättigheterna till vissa farmaceutiska produkter.

31 januari 2023

Wigge & Partners har biträtt Nordic Mezzanine Capital I AB i samband med dess ansökan om registrering som finansiellt institut

Wigge & Partners har biträtt Nordic Mezzanine Capital I AB vid ansökan om registrering som finansiellt institut enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Bolaget är förvaltat av Hybridge Mezzanine, en nordisk kreditinvesteringsfond med fokus på investeringar i fastighetsrelaterade krediter. Bolaget beviljades registrering som finansiellt institut den 13 januari 2023 och kommer huvudsakligen att driva finansiell verksamhet genom att lämna kredit till företag i fastighetsbranschen.

27 januari 2023

Disruptive Ventures och Fort Knox Förvaring inleder samarbete för att investera i unga tillväxtbolag i Umeå och Norrland

Wigge & Partners har företrätt Disruptive Ventures och grundarna i samband med inledningen av samarbetet med Norrlands största privata investerare, Fort Knox Förvaring. Tillsammans ska grundarna och Fort Knox Förvaring investera i tillväxtbolag i Umeå och i Norrland.

26 januari 2023

Wigge & Partners har företrätt tbd30 AB i samband med tre tilläggsförvärv

Wigge & Partners har företrätt tbd30 AB (publ) i samband med dess helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB:s förvärv av samtliga aktier i Reliningsteknik Sverige AB och Gerox AB (publ) samt tbd30 AB:s etablering i Finland genom det indirekta förvärvet av samtliga tillgångar i Suomen Sukittajat Oy, en av Finlands största aktörer inom fastighetsrelaterad relining.

25 januari 2023

Wigge & Partners’ Funds and Investments News January 2023

We did it, so you don’t have to. Here is a compilation of the latest regulatory changes and market research in the funds and investment sector. Our intention is to provide a summary relevant to both managers, investors and institutions navigating the world of funds.

17 januari 2023

Wigge & Partners har företrätt Mofast AB (Publ) i samband med en rekapitalisering om cirka 296 miljoner kronor

Mofasts rekapitalisering innebär en kapitalförstärkning om totalt cirka 296 miljoner kronor genom en kvittningsemission om cirka 271 miljoner kronor och en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor.

27 december 2022

Wigge & Partners har biträtt EU:s bank, Europeiska Investeringsbanken (EIB), i samband med finansieringen av Investor-ägda Affibody. Lånet ska användas till forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer m.m.

Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB), i samband med ingående av lånefacilitetsavtal med Affibody Medical AB (publ). Lånefaciliteten ger Affibody tillgång till ett lån om 20 miljoner euro uppdelat i tre trancher. Vid utnyttjande av faciliteten har EIB rätt att erhålla teckningsoptioner i Affibody utöver ränta på lånet.

23 december 2022

Wigge & Partners har företrätt grundaren av DPJ Workspace vid försäljningen till AJ Produkter

Wigge & Partners har företrätt grundaren och ägaren av DPJ Workspace som har etablerat en ledande position på kontorsinteriörsmarknaden med ett primärt fokus på e-handel vid försäljningen till AJ Produkter, ett internationellt företag som är tillverkare och återförsäljare av kontor-, lager-, industri- och skolprodukter samt företagslösningar.

22 december 2022

Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med finansieringen av Sveriges första fiskodling på land

Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med ingående av lånefacilitetsavtal och teckningsoptionsavtal med Reocean AB (publ). Låneavtalet ger Reocean tillgång till en lånefacilitet uppdelat på tre trancher, och syftar till att stödja byggandet av Sveriges första fiskodling på land. Anläggningen i Säffle, Värmland kommer så småningom att producera 10 000 ton lax om året, vilket motsvarar en femtedel av den lax som konsumeras i Sverige. Teckningsoptionsavtalet ger EIB rätt till teckning av optioner i Reocean vid utnyttjande av lånefaciliteten.

12 december 2022

MVI bildar Nordic Drives Group och förvärvar flera bolag

Wigge & Partners har företrätt MVI Fund II i samband med förvärven av Krylbo Elektra AB, Falun Borlänge AB, Jo-Wic Elteknik AB, Elektromekanisk Industriservice AB, Bröderna Eriksson Maskinel i Söderhamn AB, Elektrolindningar T Holm AB och Fabrika A/S, vilket bildat en ledande grupp inom försäljning och eftermarknadsservice av elmotorer och frekvensomriktare. I samband med att Fabrika ansluter till gruppen, förväntas koncernen nå en omsättning på SEK 300m med cirka 93 anställda med flera kontor i Sverige och Danmark.

09 december 2022

Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med ingående av förnyat lånefacilitetsavtal och teckningsoptionsavtal med Oncopeptides AB (publ)

Wigge & Partners Bank- och Finans team har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med ingående av förnyat lånefacilitetsavtal om upp till 30 miljoner euro och förnyat teckningsoptionsavtal med Oncopeptides AB (publ). Lånefaciliteten ger Oncopeptides tillgång till en icke-säkerställd lånefacilitet uppdelat på tre trancher och teckningsoptionsavtalet ger EIB rätt till teckning av optioner i Oncopeptides vid utnyttjande av lånefaciliteten.

06 december 2022

Wigge & Partners biträder Readly i samband med budet från Bonnier News

Wigge & Partners biträder Readly International AB (publ) med anledning av att Bonnier News har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly. Erbjudandet är 12 SEK per aktie och värderar Readly till cirka 455 miljoner SEK.