Öhman blir ny huvudägare av Lannebo

21 november 2023

Wigge & Partners har biträtt grundarna av Lannebo Fonder i samband med försäljningen av Lannebo Fonder till Öhmankoncernen. Öhmankoncernen, som bland annat är grundare av och största enskilda ägare i Nordnet samt ägare i Öhman Fonder, blir ny huvudägare till Lannebo Fonder. Tillsammans blir Lannebo Fonder och Öhman Fonder Nordens största fristående fondaktör med ett förvaltat kapital på över 215 miljarder kronor. Transaktionen är villkorad av godkännande från Finansinspektionen och Konkurrensverket.

Läs mer här https://cms-media.lannebo.se/wp-content/uploads/sites/2/2023/11/20082442/pressmeddelande.pdf

Teamet från Wigge & Partners bestod av Michael Wigge (partner), Magnus Schmauch (senior counsel), Julia Conzen (associate) och Malcolm Hamilton (associate).