VIMAB Group AB (publ) förvärvar PJP Piping AB

17 oktober 2023

Wigge & Partners har företrätt VIMAB Group, en industrikoncern verksam inom energiservice-, industri- och miljöteknik, i samband med förvärvet av PJP Piping.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Fritz, Oliver Cherek och Carl Hedström.

Läs mer här:

https://investor.vimabgroup.com/pressmeddelanden/?slug=vimab-group-ab-publ-har-ingatt-aktieoverlatelseavtal-och-t-73981