Wigge & Partners biträder Backaheden Fastighets i samband med Stenhus Fastigheters budpliktsbud

16 oktober 2023

Wigge & Partners har biträtt Backaheden Fastighets AB med anledning av att Stenhus Fastigheter I Norden AB lämnat ett budpliktsbud till aktieägarna i Backaheden Fastighets. Erbjudandet är 66 SEK per aktie och värderar Backaheden Fastighets till cirka 323 MSEK.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Fritz (Partner) och Carl Hedström (Associate).