Wigge & Partners företräder John Mattson Fastighetsföretagen i samband med företrädesemission

27 november 2023

Wigge & Partners företräder John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) i samband med dess fullt garanterade företrädesemission, vilket förväntas tillföra bolaget cirka 1 251 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teamet från Wigge & Partners består av Henrik Fritz, Oliver Cherek, Carl Hedström, Cajsa Wennerberg och Ingrid Jacobson.