Wigge & Partners har varit rådgivare till Scandinavian Enviro Systems AB (publ) i samband med bolagets riktade nyemission till svenska och internationella investerare

05 maj 2023

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) har genomfört en riktad nyemission, vilken tillför bolaget 300 miljoner SEK. Enviro avser bland annat att använda nettolikviden för att tillsammans med Antin Infrastructure Partners finansiera den första anläggningen, baserad på Enviros teknologi, inom ramen för parternas sedan tidigare offentliggjorda joint venture-bolag. Parternas avsikt är att skapa världens första storskaliga däckåtervinningsbolag i samarbete med den världsledande däcktillverkaren Michelin.

Transaktionsteamet har bestått av Peter Bäärnhielm (Partner) och Oliver Cherek (Senior Associate).

Team

Praktikområden