Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med ingående av förnyat lånefacilitetsavtal och teckningsoptionsavtal med Oncopeptides AB (publ)

09 december 2022

Wigge & Partners Bank- och Finans team har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med ingående av förnyat lånefacilitetsavtal om upp till 30 miljoner euro och förnyat teckningsoptionsavtal med Oncopeptides AB (publ). Lånefaciliteten ger Oncopeptides tillgång till en icke-säkerställd lånefacilitet uppdelat på tre trancher och teckningsoptionsavtalet ger EIB rätt till teckning av optioner i Oncopeptides vid utnyttjande av lånefaciliteten.

Teamet har bestått av Lisa Antman (Partner), Andreas Malmberg (Partner) och Klara Larsson (Associate).

Läs mer om detta: https://www.prnewswire.com/news-releases/oncopeptides-enters-into-a-renewed-loan-facility-agreement-of-up-to-30-million-with-the-european-investment-bank-301687325.html