Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad avseende finansiering av bostadsprojekt i Göteborg.

31 mars 2023

Teamet har bestått av Andreas Malmberg (Partner) och Klara Larsson (Associate).