Wigge & Partners har biträtt R12 Kapital i samband med försäljning av aktier i NCAB i en så kallad accelererad bookbuilding-process

18 september 2023

Wigge & Partners har biträtt R12 Kapital i samband med försäljning av aktier i NCAB i en så kallad accelererad bookbuilding-process.

Totalt placerades 21 miljoner aktier till ett pris om 57,5 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 1,2 miljarder kronor.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Fritz (Partner), Oliver Cherek (Senior associate) och Carl Hedström (Associate).