Wigge & Partners har företrätt Zenicor Medical Systems i en företrädesemission

25 maj 2023

Wigge & Partners har företrätt Zenicor Medical Systems AB (publ) i samband med en företrädesemission

Teamet från Wigge & Partners bestod av Peter Bäärnhielm (Partner), Carl Hedström (Associate), Ingrid Jacobsson (Associate) och Cajsa Wennerberg (Associate).