Wigge & Partners publicerar en ny artikel tillsammans med ILO och Lexology gällande det aktuella förslaget om förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut i Sverige.

05 april 2023

För att läsa artikeln skriven av Andreas Malmberg klicka här