Andreas Malmberg

Partner / Advokat

Andreas Malmberg är specialiserad på transaktioner inom bank och finans. Han har omfattande erfarenhet i svenska och internationella transaktioner inom förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering, exportfinansiering, tillgångsfinansiering, företagsobligationer och värdepapperisering. Andreas arbetar också med omstruktureringar av problemkrediter, regulatoriska frågor inom bank- och finanssektorn och allmän bolagsrätt. Tiden innan Wigge & Partners har Andreas varit verksam som bolagsjurist på en bank och som advokat på en annan advokatbyrå i Stockholm.Publicerat

Andreas Malmberg

Om Andreas Malmberg

Praktikområden
  • Finansiell reglering
  • Bank och finans
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, partner / advokat, 2022
  • Wigge & Partners, senior biträdande jurist / advokat, 2016 - 2021
  • Marginalen Bank, bolagsjurist, 2015 - 2016
  • Advokatfirman Vinge, biträdande jurist / advokat, 2010 - 2015
Utbildning
  • Stockholms universitet, juristexamen, 2010
  • Queen Mary, University of London, International finance law, 2010