Arvid Hed

Associate / Advokat

Arvid Hed är Associate inom Wigge & Partners arbetsgrupp för Bank och finans. Arvid arbetar med svenska och utländska banker, finansiella institutioner, private equity-bolag, större företag och investerare i samband med en rad olika nationella och internationella bank- och finansrelaterade ärenden rörande exempelvis nationella och internationella förvärvsfinansieringar, syndikerade och bilaterala lån, fastighetsfinansieringar, projektfinansieringar, tillgångsbaserade lånefaciliteter, företagslån, obligationer och annan kapitalmarknadsfinansiering. Arvid arbetar även med regulatoriska frågor inom bank- och finanssektorn samt med allmänna bolagsrättsliga frågor.Publicerat

Arvid Hed

Om Arvid Hed

Praktikområden
  • Sustainable finance och risk management
  • Bank och finans
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Associate, 2019
  • Advokatfirman Törngren Magnell AB, Uppsatspraktikant, 2019
Utbildning
  • Stockholms universitet, juristexamen, 2019