Cajsa Wennerberg

Associate

Cajsa Wennerberg är Associate och arbetar inom området kapitalmarknadsjuridik. Cajsa arbetar med rådgivning till emittenter, finansiella rådgivare, investerare och andra marknadsaktörer (både i Sverige och internationellt) i samband med publika uppköpserbjudanden, börsintroduktioner, emissioner, samgåenden, omstruktureringar samt därmed sammanhängande bolagsrättsliga frågor.

Cajsa Wennerberg

Om Cajsa Wennerberg

Praktikområden
  • Capital Markets och Public M&A
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Associate, 2022
  • Roschier Advokatbyrå, Research Trainee, 2018 - 2020
Utbildning
  • Stockholms Universitet, jur. kand., 2022