Carl Hedström

Associate

Carl Hedström är Associate och arbetar inom området kapitalmarknadsjuridik. Carl arbetar med rådgivning till emittenter, finansiella rådgivare, investerare och andra marknadsaktörer (både i Sverige och internationellt) i samband med publika uppköpserbjudanden, börsintroduktioner, emissioner, samgåenden, omstruktureringar samt därmed sammanhängande bolagsrättsliga frågor.

Carl Hedström

Om Carl Hedström

Praktikområden
  • Capital Markets och Public M&A
  • Corporate Advisory
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Associate, 2021
  • Coeli Asset Management, Legal Counsel, 2020 - 2021
Utbildning
  • Stockholms universitet, Juristexamen, 2021
  • Università Bocconi, 2019