Ingrid Jacobson

Associate

Ingrid Jacobson är Associate och arbetar inom området kapitalmarknadsjuridik. Ingrid arbetar med rådgivning till emittenter, finansiella rådgivare, investerare och andra marknadsaktörer (både i Sverige och internationellt) i samband med publika uppköpserbjudanden, börsintroduktioner, emissioner, samgåenden, omstruktureringar samt därmed sammanhängande bolagsrättsliga frågor.

Ingrid Jacobson

Om Ingrid Jacobson

Praktikområden
  • Capital Markets och Public M&A
  • Sustainable finance och risk management
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Associate, 2023
  • Advokatfirman Fylgia, Associate, 2022
  • Advokatfirman DLA Piper, Associate, 2022
Utbildning
  • Uppsala universitet, juristexamen, 2022