Julia Lif

Senior Associate / Advokat

(Föräldraledig)

Julia Lif är Senior Associate och arbetar med kommersiell fastighetsrätt med särskilt fokus på transaktioner. Hon biträder såväl svenska som internationella fastighetsbolag, investeringsfonder, fastighetsutvecklare och industriföretag vid förvärv och avyttring av fastighetsbestånd och fastighetsbolag, i samband med utvecklingsprojekt och fastighetsfinansiering. Julia biträder även med upprättande och granskning av hyresavtal och andra fastighetsrelaterade avtal samt vid andra hyresrättsliga, fastighetsrättsliga och bolagsrättsliga frågor.

Julia Lif

Om Julia Lif

Praktikområden
  • Fastighetsrätt
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Senior Associate / Advokat, 2015
  • Advokatfirman Vinge, Associate, 2015
  • Advokatfirman Vinge, Uppsatspraktikant, 2014
  • Förvaltningsrätten i Stockholm, Sommarnotarie, 2014
Utbildning
  • Uppsala universitet, juristexamen, 2015