Kristian Cardell

Associate

(Tjänstledig)

Kristian Cardell är Associate och arbetar inom området kapitalmarknadsjuridik. Kristian arbetar med rådgivning till emittenter, finansiella rådgivare, investerare och andra marknadsaktörer (både i Sverige och internationellt) i samband med publika uppköpserbjudanden, börsintroduktioner, emissioner, samgåenden, omstruktureringar samt därmed sammanhängande bolagsrättsliga frågor.

Kristian Cardell

Om Kristian Cardell

Praktikområden
  • Capital Markets och Public M&A
  • Corporate Advisory
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Associate, 2021
Utbildning
  • Lunds universitet, juristexamen, 2021