Magnus Schmauch

Senior Counsel / jur.dr.

Magnus är specialiserad på finansiell reglering samt sustainable finance och risk management. Magnus kommer närmast från Finansinspektionen, där han senast har ansvarat för den juridiska samordningen av myndighetens hållbarhetsarbete. Han är också expert i statens utredning om hållbarhetsredovisning. Magnus har omfattande regulatorisk erfarenhet från Finansinspektionen, EU-domstolen, svensk domstol och från advokatbyrå. Han tillhandahåller rådgivning i värdepappers- och finansmarknadsregulatoriska frågor, däribland hållbarhetsfrågor, men bistår även vid upprättande av fond/investeringsavtal.


Medlemskap:

  • Föreningen för utgivande av svensk juristtidning
  • Redaktionsrådet för Europarättslig tidskrift
  • Ledamot i forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt vid Stockholm Center for Commercial LawPublikationslista

Magnus Schmauch

Om Magnus Schmauch

Praktikområden
  • Finansiell reglering
  • Fonder och Investeringar
  • Bank och finans
  • Capital Markets och Public M&A
  • Sustainable finance och risk management