Bank och finans

Wigge & Partners välrenommerade bank- och finansgrupp har djup och bred kännedom om svenska och internationella finansieringstransaktioner. Vårt koncept med små arbetsgrupper som leds av involverade erfarna delägare är mycket uppskattat av våra klienter.

Djup och bred kännedom om finansiella transaktioner

Wigge & Partners arbetsgrupp inom Bank och finans biträder vid såväl svenska som internationella transaktioner inom traditionell lånefinansiering, som exempelvis bilaterala och syndikerade lån, strukturerad finansiering, projekt-, förvärvs-, export- och fastighetsfinansieringar och leasingarrangemang. Vi agerar regelbundet rådgivare till svenska och internationella banker och andra finansiella institutioner, kreditfonder, fastighetsfonder, riskkapitalfonder, värdepappersbolag, börsbolag, utvecklingsbanker, exportkreditnämnden, institutionella investerare och andra långivare och låntagare.

Vi arbetar också regelbundet med kapitalmarknadsfinansiering, såsom obligationer, certifikat, värdepapperisering och hybridinstrument samt med derivatprodukter. Våra jurister biträder även i regulatoriska frågor med koppling till finans- och kapitalmarknaden.

Rekommendationer

  • "Hard-working with fast response - always high quality with strong know-how - unique ability to, and experience of, understanding complex financing structures."

  • "Highly dedicated team with consistently high standards and attention to details – Always accessible and fast in execution.’"

    "Knowledgeable. Capable of putting forward our uniqueness vs other borrowers towards lenders’"

    "Fast and competent."

Relaterade nyheter

Våra medarbetare inom Bank och finans

Praktikområden