Bank och finans

Wigge & Partners välrenommerade bank- och finansgrupp har djup och bred kännedom om svenska och internationella finansieringstransaktioner. Vårt koncept med små arbetsgrupper som leds av involverade erfarna delägare är mycket uppskattat av våra klienter.

Djup och bred kännedom om finansiella transaktioner

Wigge & Partners arbetsgrupp inom Bank och finans biträder vid såväl svenska som internationella transaktioner inom traditionell lånefinansiering, som exempelvis bilaterala och syndikerade lån, strukturerad finansiering, projekt-, förvärvs-, export- och fastighetsfinansieringar och leasingarrangemang. Vi agerar regelbundet rådgivare till svenska och internationella banker och andra finansiella institutioner, kreditfonder, fastighetsfonder, riskkapitalfonder, värdepappersbolag, börsbolag, utvecklingsbanker, exportkreditnämnden, institutionella investerare och andra långivare och låntagare.

Vi arbetar också regelbundet med kapitalmarknadsfinansiering, såsom obligationer, certifikat, värdepapperisering och hybridinstrument samt med derivatprodukter. Våra jurister biträder även i regulatoriska frågor med koppling till finans- och kapitalmarknaden.

Relaterade nyheter

Våra medarbetare inom Bank och finans

Praktikområden