Capital Markets och Public M&A

Vårt team inom Capital Markets och Public M&A har lång och omfattande erfarenhet av rådgivning – både strategisk och taktisk – till företag och investerare i alla typer av kapitalmarknadstransaktioner och därmed sammanhängande governance- och compliancefrågor.

Vårt team har omfattande erfarenhet från rådgivning till svenska och internationella kunder, finansiella rådgivare, banker, företag, privata och institutionella investerare, i samband med alla typer av kapitalmarknadstransaktioner – både på aktie-och obligationsmarknaderna – publik M&A och omstruktureringar samt därmed sammanhängande bolagsrättsättsliga frågor och frågor rörande bolagsstyrning, regulatoriska frågor, risk och compliance.

Vårt team har stor erfarenhet – från corporate- och investment banking och från advokatbyrå – av medverkan på både köp- och säljsida, vilket ger oss en solid plattform för välbalanserade och insiktsfulla råd till våra kunder.

Vi deltar aktivt i den viktiga utvecklingen av självregleringen på våra marknader, bl a genom representation i Aktiemarknadsnämnden, liksom i den bredare juridiska utvecklingen på våra marknader.

Kontaktpersoner

Relaterade nyheter

Våra medarbetare inom Capital Markets och Public M&A

Praktikområden