Kristina Dunér

Associate

Kristina Dunér är Associate och arbetar främst med Alternativa investeringar, Private Equity och fond/joint venture-etableringar. Vanliga uppdrag inkluderar att biträda såväl cornerstone investerare som minoritetsinvesterare vid deras globala investeringar i alternativa investeringsfonder inom bl.a. fastigheter, infrastruktur, kredit, buyout och private equity. Kristina deltar också i uppdrag som rör etablering av joint ventures, fastighetsklubbar, fonder, private equity strukturer och andra former av långsiktiga åtaganden mellan investerare och grundare/management team. Kristina assisterar med framtagande, granskning och förhandling av fond/investeringsavtal och andra kommersiella avtal samt med bolagsrättsliga utredningar/frågor.

Kristina Dunér

Om Kristina Dunér

Praktikområden
  • Fonder och Investeringar
  • Fastighetsrätt
  • Företagsöverlåtelser och Private Equity
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Associate, 2019
  • Sander Renström Berg, Associate, 2017 - 2018
  • Advokatfirman Delphi,, Associate, 2016 - 2017
  • Advokatfirman Delphi, Uppsatspraktikant, 2015
Utbildning
  • Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2016